Výrobky

Ke své tvorbě používám pouze šamotovou hlínu různých druhů (MK, SK, MAK a MAM). Tyto druhy se od sebe liší barvou, což využívám k zajímavým barevným kontrastům a velikostí ostřiva.
Všechny výrobky jsou vypalovány při vysokých teplotách 1200°C - 1250°C.
Jsou odolné vůči všem povětrnostním vlivům (přímé sluneční záření, déšť, mráz). Mohou být tedy umístěny ve venkovních prostorách po celý rok. Osázené květináče přesto doporučuji v zimních měsících vyprázdnit nebo zabezpečit proti zasněžení.