Kontakt

Kateřina Rathúská
Ičo: 02066459
č.ú. 1898299073/0800

Adresa:
Štefánikova 1275
686 01 Uherské Hradiště
email: k.rathuska@seznam.cz
mob: 734 742 908
tel: 572 557 752